Офіційні умови акції «ЗАХИСТИ КУЗОВ»

Для участі в акції необхідно сфотографувати пошкоджену зону кузова свого автомобіля, чи автомобіля свого товариша чи члена родини, описати причину пошкодження та надіслати фото і короткий опис пошкоджень до 31 липня 2015 року, заповнивши форму на сайті plenka.autocentre.ua.

Під пошкодженою зоною кузова автомобіля маються на увазі ті зони кузова, які систематично зношуються чи пошкоджуються в процесі експлуатації автомобіля (через їх конструктивні недоліки та/або невдалу форму деталей, особливості конструкції, експлуатації чи з причин їх складного відновлення тощо). Фото пошкоджень кузова внаслідок ДТП до участі в акції не приймаються.

Один учасник акції повинен надіслати мінімум 2 фото (максимум 3) – фото пошкодження кузова автомобіля великим планом та фото всієї деталі кузова із пошкодженням. Учасник може прийняти участь в акції будь-яку кількість разів, при умові представлення до участі кожного разу фото різних пошкоджень.

Акція діє у період  з 25 травня до 14 серпня 2015 року на всій території України.

Фото надіслані після 31 липня 2015 року, участі у акції приймати не будуть.

Прийняти участь у акції можуть всі бажаючі громадяни України, яким виповнилось 18 років.

Серед усіх, хто прийме участь в акції буде розіграно:

– один із 5-ти комплектів автоламп Philips X-treme Vision +130% або Philips White Vision;

– один із 20-ти комплектів захисних плівок AutoProTech для Вашої моделі автомобіля (вручає ТОВ «Автопротек»);

– один відеореєстратор.

Список переможців розіграшу буде опубліковано на сайті http://www.autocentre.ua. Додаткове оповіщення переможців розіграшу по телефону чи будь-яким іншим способом не передбачене. Зовнішній вигляд виграшів може відрізнятися від опублікованого. Виграші не обмінюються та у грошовому еквіваленті не виплачуються.

Організатор залишає за собою право змінювати виграші. Виграші можуть бути видані після пред’явлення паспорта та ідентифікаційного коду (копії цих документів можуть бути витребувані Організатором).

Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання виграшів після їх одержання та за неможливість скористатись  ними  з будь-яких причин.

Виграші можна отримати не пізніше 14 вересня 2015 року.

Надсилаючи Організатору фото, Учасник гарантує:

Не допускати наявності у фото проявів ненависті або висловлювань, які закликають до насильства або спрямованих проти окремих осіб або груп за певною ознакою (раса або етнічне походження; релігія; інвалідність; вік; сексуальна орієнтація та статева приналежність).

— Не допускати появи матеріалів, які можуть негативно вплинути на людей/підприємства  і особливо на тонку дитячу психіку, а саме:

— Сцен з відвертим змістом і / або тих, які носять сексуальний характер, та / або містять елементи фетишизму.

— Сцен, що провокують насильство, а також вчинення небезпечних або незаконних дій, здатних привести до серйозних травм або смертельного результату.

— Сцен закликають до незаконних дій або описують такі дії, які теоретично глядачі захочуть повторити.

— Поширення компрометуючих відомостей.

— Використання чужого товарного знака та / або інших об’єктів інтелектуальної власності.

Надсилаючи Організатору фото, Учасник гарантує, що:

— Він має всі необхідні права на використання об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, але не виключно авторські і суміжні права;

— Він самостійно отримуватиме дозволи від третіх осіб для використання фото в межах виконання умов цієї Акції, а також оплачувати всі види винагород третім особам (у тому числі, але не виключно, за використання об’єктів авторських прав, які присутні в фото).

Передачею фото Організатору Учасник підтверджує передачу Організатору, без необхідності виплати додаткової винагороди, всіх невиключних прав інтелектуальної власності на використання фото, у тому числі прав на відтворення, копіювання, публічну демонстрацію і публічний показ, повторне оприлюднення, переклад, адаптацію, аранжування та інші подібні зміни, доведення до загального відома публіки, використання як частина створених Організатором матеріалів з правом продажу таких матеріалів, а також використання будь-якими іншими способами не забороненими законом на термін дії таких прав з можливістю здійснення Організатором захисту таких прав, на територію України та / або на територію поширення мережі Інтернет.

Організатор не несе відповідальності за достовірність відображеної у фото інформації, а також за будь-який інший зміст фото. Організатор має право не перевіряти чи є особа, що надіслала фото, законним власником такого фото, а також будь-якого контенту / наповнення, який в ньому міститься. Учасник несе повну відповідальність за надіслане фото і за наслідки його розміщення в рамках реалізації Акції.

У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних умов акції «ЗАХИСТИ КУЗОВ» (надалі – Умов), будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України.

Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, вважаються остаточними і розповсюджуються на всіх її учасників. Організатор залишає за собою право змінювати умови, строки проведення акції, порядок видачі виграшів, призупиняти чи скасовувати проведення акції. Організатор не несе відповідальності за порушення учасниками акції прав третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за зміну умов акції у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не залежать від волі Організатора, але впливають на хід акції. Участь в акції означає згоду з усіма його умовами.

Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції,  можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

Шляхом реєстрації на сайті, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ Учасники надають згоду ТОВ «АВТОМЕДІАГРУП» (Організатор) на обробку (будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, з метою та в обсязі, встановленому чинним законодавством України та Положенням про захист персональних даних, зокрема, але не виключно: забезпечення реалізації проведення розіграшу, цивільно-правових та господарсько-правових відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, проведення маркетингових досліджень, а також ведення податкового та бухгалтерського обліку. Наведена вище інформація також може передаватися третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.

База персональних даних «УЧАСНИКИ АКЦІЇ» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, 50.

Учасники також зобов’язуються при зміні своїх персональних даних надавати у найкоротший термін, уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення своїх нових особистих даних до бази персональних даних суб’єкта господарювання.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Взявши участь в Акції, Учасники посвідчують, що отримали повідомлення про включення інформації про себе до бази персональних даних «УЧАСНИКИ АКЦІЇ» з метою та в обсязі, передбаченого чинним законодавством України та Положенням про захист персональних даних, та підтверджують, що з правами наданими ст. 8  Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлені, і про місцезнаходження бази персональних даних повідомлені.

Якщо особа не надає згоду на використання вищезазначених матеріалів, зокрема згоду на обробку персональних даних/відкликає згоду на використання вищезазначених матеріалів, зокрема згоду на обробку персональних даних, така особа не допускається до участі в розіграші. При цьому необхідною і достатньою умовою відкликання дозволу на використання вищезазначених матеріалів (зокрема згоди на обробку персональних даних) є відправка листа за адресою – 01135, м. Київ, вул. Золотоустівська, 50, з позначкою «ЗАХИСТИ КУЗОВ» або електронного листа на адресу: editor@autocentre.ua в довільній формі із зазначенням інформації про відмову від використання персональних даних та наступної інформації: ПІБ, адреса, рік народження, область, район, місто, вулиця/будинок/квартира, телефон.

Беручи участь в Акції, тим самим кожен Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Умовами акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Умов  вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання виграшів, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.

Ці Умови акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Умов акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення на сайті http://www.autocentre.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних умов.

Контактний телефон: (044) 206-56-66, e-mail: editor@autocentre.ua

Share This